Quy chế Đào tạo

File PDF quy định 95-01 về việc đào tạo theo phương pháp tín chỉ:

Quy định 95-01/QĐ-KTCNHN ngày 20/05/2022 ban hành sửa đổi bổ sung quy chế đào tạo theo phương pháp tín chỉ trình độ Cao đẳng, Trung cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

File PDF quy định 11-03 về việc công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức khi học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng:

Quy định 11-03/QĐ-KTCNHN ngày 20/01/2022 ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã được tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghê Hà Nội

Share this post