Những ngày đầu rèn luyện của Sinh viên HATECO – Khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023

Những ngày đầu rèn luyện của Sinh viên HATECO – Khóa học Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2023

Với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho học sinh, sinh viên, môn học bắt buộc GDQP&AN đã tạo những cơ hội thiết thực cho khóa sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân thông qua các giờ học chính trị trên giảng đường và thực hành trên thao trường.

Mùa quân sự năm 2023,Sinh viên K12 Hateco xách balo lên và đi, đi hiên ngang lẫm liệt như từng đoàn quân đang khí thế ra trận vậy. Hàng ngày thực hiện mười một chế độ trong ngày và ba chế độ trong tuần: điểm danh, điểm quân số; sinh hoạt đọc báo, sinh hoạt tiểu đội, trung đội, đại đội…

Khóa học Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2023 giúp sinh viên Hateco trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, tác phong sinh hoạt và học tập có tính kỉ luật, lòng tự hào dân tộc, tinh thần bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng phụng sự đất nước.

Một số hình ảnh “ Sinh viên Hateco K12- Khi em là chiến sỹ”

SV gập chăn màn là một trong những nội dung làm nội vụ vệ sinh

SV Rèn luyện thân thể – Bảo vệ Tổ quốc 

SV sau giờ học Giáo dục Chính trị trên giảng đường

SV ăn ở bếp tập thể theo xuất ăn bộ binh

SV với môn học bắn súng

SV điểm quân số, sinh hoạt theo đội ngũ, sinh hoạt văn nghệ…

Share this post