I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa Thầy Nguyễn Mạnh Hà

2. Đội ngũ giảng viên trong khoa

Tập thể giáo viên Khoa Công nghệ thông tin

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại có chức năng tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Đồng thời, tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành/nghề Công nghệ thông tin trình độ Trung cấp và Cao đẳng như: xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học & công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Trường về Công nghệ thông tin trong thực tế đời sống; Biên soạn chương trình đào tạo; Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập để phục vụ công tác giảng dạy của Nhà trường.
2. Nhiệm vụ:
– Đào tạo các bậc trình độ của Nhà trường thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.
– Thực hiện công tác đào tạo, kế hoạch giảng dạy – học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.
– Tổ chức phân công giảng viên giảng dạy các môn học/mô đun thuộc Khoa phụ trách và quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy theo quy chế của Nhà nước quy định đối với khối trường Cao đẳng công lập.
– Biên soạn chương trình đào tạo các cấp, chương trình mô đun/môn học, giáo trình bài giảng các mô đun/môn học thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình, quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.
– Tổ chức thực hiện nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp.
– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quản lý của khoa.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.
– Tổ chức quản lý và sử dụng hợp lý giảng viên phục vụ công tác giảng dạy của Nhà trường, phân công ra đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.
– Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Khoa và Bộ môn.
– Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo.
– Thực hiện việc quản trị hệ thống mạng máy tính và trang Web của Nhà trường.
– Quản lý các Phòng thực hành máy tính của Nhà trường.
– Thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập và duy trì kỉ luật lao động trong đơn vị và báo cáo đầy đủ chính xác, kịp thời về kết quả, chất lượng giảng dạy môn học khi có yêu cầu.
III. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ HỘI HỌC TẬP, THĂNG TIẾN
Đào tạo người học ngành/nghề Công nghệ thông tin trình độ Trung cấp và Cao đẳng có đủ năng lực chuyên môn về Công nghệ thông tin để làm các công việc sau:
+ Nhân viên kỹ thuật tại văn phòng, phòng máy của các cơ quan, trường học;
+ Kỹ thuật viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
+ Chuyên viên kỹ thuật thiết kế, kiểm thử phần mềm ứng dụng;
+ Chuyên viên kỹ thuật quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
+ Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị Website;
+ Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa;
+ Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ngoài ra, người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập quốc tế và có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.
IV. Địa chỉ liên hệ
Văn phòng Khoa

Hotline: 0243 780 0225

📩 Email: mail.hateco@gmail.com

🎯 Trụ sở: Đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội