I. Cơ cấu tổ chức.

1.Lãnh đạo Khoa cơ bản

Trưởng khoa Thầy Đặng Quang Khuyến

2.Đội ngũ giảng viên

II. Chức năng, nhiệm vụ.

1.Chức năng

– Khoa cơ bản

2.Nhiệm vụ

– Thực hiện công tác đào tạo, kế hoạch giảng dạy – học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.
– Tổ chức phân công giảng viên giảng dạy các môn học/mô đun thuộc Khoa phụ trách và quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy theo quy chế của Nhà nước quy định đối với khối trường Cao đẳng công lập.
– Biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình bài giảng các môn học/mô đun thuộc khoa quản lý theo đúng chương trình, quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội. Tổ chức thực hiện nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp.

– Tổ chức quản lý và sử dụng hợp lý giảng viên phục vụ công tác giảng dạy của Nhà trường, phân công ra đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.
– Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Khoa và Bộ môn.
– Phối hợp với các đơn vị trong Trường đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy và thực hiện các kế hoạch đào tạo của Nhà trường.
– Đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo.
– Thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập và duy trì kỉ luật lao động trong đơn vị và báo cáo đầy đủ chính xác, kịp thời về kết quả, chất lượng giảng dạy môn học khi có yêu cầu.

III. Ngành nghề đào tạo, vị trí làm việc, cơ hội học tập và thăng tiến.

1.Ngành nghề

IV. Địa chỉ liên hệ

  • ☎️ Hotline: 0243 780 0225
  • 📩 Email: mail.hateco@gmail.com
  • 🎯 Trụ sở: Đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội