HATECO – Tự hào truyền thống vẻ vang của Nhà giáo Việt Nam để thêm vững tin trong hành trình gieo chữ: Giàu tri thức – Giỏi kỹ năng – Tương lai vững bước.

Link chuyển sang bài báo:

https://m.tapchilaodong.vn/truong-cao-dang-kinh-te-cong-nghe-ha-noi-moi-truong-giao-duc-nghe-nghiep-sach-dep-than-thien-o-thu-do-1328973.html

Share this post