HATECO THÔNG BÁO

 

HATECO THÔNG BÁO

Về việc thông báo, phổ biến phương thức thủ đoạn sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thực hiện theo Công văn số 2465/CABTL-AN, ngày 02/08/2023 của Công an Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nộivề việc thông báo, phổ biến phương thức thủ đoạn sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà NộiThông báo nguyên văn tới toàn thể viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được biết nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các thủ đoạn phạm tội của các đối tượng lừa đảo.

Đề nghị trưởng các phòng, ban, khoa,trung tâm, cơ sở đào tạo nghiêm túc phổ biến kịp thời tới tất cả cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đơn vị mình./.

Tài liệu đính kèm:

Ảnh:TB số: 286/TB-KTCNHN, ngày 03/8/2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội.

Ảnh:CV số: 2465/CABTL-AN, ngày 02/8/2023 của Công an Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Share this post