Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 17/03/2023, Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tếCông nghệ Hà Nội và Trung tâm Xuất khẩu lao động tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Sinh viên Khoa Cơ bản

Tham dự Đại hội,có đại diện khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

Về phía Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội có Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí Giám đốc, Trưởng khoa, các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội và Trung tâm Xuất khẩu lao động cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn của Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội và Trung tâm Xuất khẩu lao động.

Ảnh: Các Đại biểu về dự Đại hội

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Giang, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường khai mạc Đại hội

Với tổng số 52 đoàn viên; nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội và Trung tâm Xuất khẩu lao động đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 -2022.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Giang, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực hơn. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, giáo viên/giảng viên  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Công đoàn các cấp và Chương trình hành động đề ra; các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, của Ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

Ảnh: Đoàn viên Đặng Quang Khuyến phát biểu tham luận…

Công đoàn muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp tốt cho người lao động chúng ta cần phải đưa ra các giải pháp cụ thể…; Việc phối hợp, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên/giảng viên học tập, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp, năng lực nghề nghiệp, có sự chuyển biến rõ nét; giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nộicần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu…

Công đoàn phối hợp với nhà trường duy trì thực hiện cuộc vận động kỷ cương – tình thương – trách nhiệm; thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, xây dựng nếp sống văn hoá, phong cách ứng xử của nhà giáo mẫu mực; tạo điều kiện và động viên cán bộ, viên chức tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trong giảng dạy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện…

Tham gia đại hội Công đoàn.

Ảnh: Các cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2022.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Nhà trường  

Các Đoàn viên Công đoàn trong Đại hội:

Share this post