ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022- 2025

Ngày 29 tháng 07 năm 2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ThS.Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; Thạc sỹ Nguyễn Mai Huyền Thương – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội.

Ảnh: Tập thể Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2022 -2025.

Tổ chức đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025 tiến hành đại hội Chi bộ với nội dung:Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Bầu Ban Chi ủy Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ảnh: ThS.Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025, ThS.Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 -2025 của Chi bộ.

Bí thư Chi bộ nói: “ Mục tiêu – nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là rất nặng nề nhưng có ý nghĩa to lớn, tạo đà và khẳng định vị thế của chi bộ trong quá trình hội nhập và phát triển, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, kế thừa truyền thống đoàn kết – vượt khó, khai thác có hiệu quả tiềm năng của nhà trường. Chúng ta tin tưởng rằng chi bộ sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội chi bộ đã đề ra”.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Mai Huyền Thương  – Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội.

Sau khi kiểm tra hồ sơ và tình hình đảng viên, đồng chí Nguyễn Mai Huyền Thương  – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu lao động – báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội về: số lượng đảng viên; tuổi đời; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn; trình độ chính trị; trình độ ngoại ngữ; chức vụ trong Đảng, chính quyền…. và nhận thấy tất cả các đồng chí đảng viên có tư cách dự Đại hội. Trong quá trình diễn tiến của Đại hội, nếu có vấn đề gì liên quan đến tư cách  Đảng viên, Chi bộ sẽ tiếp tục báo cáo với Đại hội.

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025, công tác chuẩn bị Đại hội được đánh giá cao, có định hướng cụ thể sâu sát gắn liền với sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp của Trường.

Ảnh: Cô Phạm Thị Giang – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường, Thư ký Đại hộithông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết các chỉ tiêu Đại hội đề ra

Sau khi Đại hội được thông qua, ThS.Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Share this post