Công đoàn Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)

Công đoàn Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống- thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ;

Căn cứ vào kết luận cuộc họp ngày 03/7/2023 của Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 76 Ngày Thương binh – Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩThành phố Hà Nội;

Ban Chấp hành Công Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương Binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 Thông qua hoạt động nhằm thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 Giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên nhà trường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Hoạt động được tổ chức phải đảm bảo tính trang trọng, tình cảm, có tác dụng giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, lãng phí; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

II. HÌNH THỨC

 Ban Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường, đoàn viên, BCH Đoàn thanh niên, Đoàn thanh niên dâng hương và đặt vòng hoa tri ân tại khu tưởng niệm nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩThành phố Hà Nội.

 Tổ chức tuyên truyền về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh, ca ngợi các anh hùng liệt sĩ…bằng tin bài trên Website của nhà trường.

III. NỘI DUNG

. Tổ chức dâng hương và đặt vòng hoa tri ân anh linh các Anh hùng- Liệt sĩ.

IV. THÀNH PHẦN, TRANG PHỤC THAM DỰ

– Các đồng chí là Ủy viên Ban Chi ủy, ủy viên BCH Công đoàn,Ủy viên BCH đoàntrường, nhiệm kỳ2023-2028, đại diện đoàn viên các tổ Công đoàn, đại diện đoàn viên các chi đoàn năm học 2023-2024 (Lớp trưởng, bí thư) (Có danh sách kèm theo).

 Chủ tịch Công đoàn mặc áo Chủ tịch Công đoàn; đoàn viên mặc áo trắng, quần tối màu; Bí thư Đoàn và100% đoàn Thanh niên tham dự mặc áo đoàn thanh niên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tri tại khu tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội (Tây Tựu, BắcTừ Liêm, Hà Nội) từ 9h00– 10h00 ngày 27/7/2023 (Thứ năm). Các thành viên tham gia đúng 8h30 có mặt tại trường để chuẩn bị.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch, báo cáo Chi bộ Nhà trường.

 Ban hành kế hoạch trên website của nhà trường.

 Chỉ đạo các đoàn viên, Đoàn thanh niên trong nhà trường tham gia và thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch.

Bí thư các chi đoàn năm học 2023-2024 có trách nhiệm lập danh sách lớp trưởng, bí thư lớp mình (nộp đ/c Nhàn), nhắc Học sinh: mặc đúng trang phục (Áo đoàn thanh niên) có mặt đúng thời gian,địa điểm quy định.

– Phối hợp với Ban tổ chức Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố để cùng thực hiện tốt kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch của BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội về việc tổ chức Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Ban Chấp hành Công đoàn trường đề nghị các đồng chí tham gia đầy đủ và tích cực để buổi lễ đảm bảo tính trang trọng và đạt hiệu quả giáo dục cao.

Chi tiết liên hệ Chủ tịch Công đoàn: Cô Giang – 0983.652.801                                                

Share this post