Quy chế Đào tạo

File PDF quy định 95-01 về việc đào tạo theo phương pháp tín chỉ: Quy định 95-01/QĐ-KTCNHN ngày 20/05/2022 ban hành sửa đổi bổ sung quy chế đào tạo theo...

Chương trình Hệ Trung cấp

File PDF chương trình Ứng dụng phần mềm: CNTT_Ứng dụng phần mềm_Trung cấp File PDF chương trình Kế toán Doanh nghiệp: Kế toán DN_Trung cấp File PDF chương trình Kỹ thuật chế biến...

Chương trình Hệ Cao đẳng

File PDF chương trình Kế toán Doanh nghiệp: Kế toán DN_Cao đẳng File PDF chương trình Ứng dụng phần mềm: CNTT_Ứng dụng phần mềm_Cao đẳng File PDF chương trình Kỹ thuật chế biến...