Lễ khai giảng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội – Khóa 33.

Lễ khai giảng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội – Khóa 33.

Sáng ngày 19 tháng 07 năm 2022 Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho toàn thể sinh viên của nhà trường. Sơn Tây đầy nắng và gió, gần 500 sinh viên khóa K11 Trường cao đẳng Kinh tế đã có mặt tại Bộ tư lệnh Quân khu Thủ Đô Sơn Tây với một tinh thần phấn khởi.

Ảnh: Hội trường lễ khai giảng

Khoá học được tổ chức với mục đích giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc phòng & An ninh, những kỹ năng quân sự cần thiết, để sinh viên nhận thức hơn về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ảnh: ThS. Nguyễn Mạnh Hà – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; về vấn đề dân tộc, tôn giáo; về bảo vệ an ninh quốc gia; đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta, từ đó góp phần nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và ý thức trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho mỗi sinh viên. Đồng thời, học viên cũng sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản về sử dụng một số loại vũ khí quân sự; được luyện tập đội ngũ đơn vị và thực hiện các nền nếp chính quy trong quân đội …

Thay mặt nhà trường, xin chúc các sinh viên có thời gian học tập và trải nghiệm trọn vẹn thật nhiều ý nghĩa!

Share this post